Typer af persondata

Data du lagrer i inMobile

Du kan ved brug af inMobile indsamle persondata på mobilbrugere med tre forskellige metoder.