Afmelding via SMS

Afmelding via SMS giver dine modtagere mulighed for at afmelde sig via SMS. Det er påkrævet jf. markedsføringsloven, hvis dine SMS-beskeder er udsendt med markedsføring for øje.

Du opsætter SMS-afmelding på følgende måde:
  1. Gå ind under “SMS workflows” og klik på “Opret sms workflow”
  2. Klik herefter på din keyword og indtast f.eks. “STOP” som subkeyword.
  3. Tryk på den grønne knap med fluebenet.
  4. Klik herefter på “Tilføj ny handling” og vælg “Fjern mobilnummeret fra samtlige lister”
  5. Herefter kan du vælge om nummeret skal tilføjes til blacklisten eller ej.